Ochrana osobních údajů
Internetový obchod shromažďuje informace od zákazníků s cílem zefektivnit a zrychlit odbytové cesty a tím umožnit zákazníkům jednodušší a rychlejší přístup ke zboží. Tyto informace zahrnují informace získané v průběhu registrace, zpracování obchodních transakcí a informace poskytnuté zákazníky ve formě odpovědí v části dotazník a dalších formách. Firma BB AUTODIELY se zavazuje se svěřenými údaji nakládat pouze v rámci dodavatelsko-obchodních vztahů a vlastních obchodních a marketingových aktivit. Veškeré činnosti spojené s nakládáním se svěřenými údaji se uskutečňují ve smyslu příslušné legislativy.
Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající mezi dodavatelem a odběratelem se řadí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a obecně závaznými právními předpisy České Republiky.
Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, o kterých však musí objednavatele včas informovat.